KHAI TRƯƠNG THẨM MỸ VIỆN HÀN QUỐC KOREA SP VIỆT NAM
42 LÊ ANH XUÂN, PHƯỜNG BẾN THÀNH, QUẬN 1, TP. HCM