Sinh nhật Chủ tịch ĐẶNG THÀNH TÂM-THE ROARING 20S

Chủ tịch ĐẶNG THÀNH TÂM và những người bạn DJ Providence – Trumpet Juan Anthony Reyes Chủ tịch ĐẶNG THÀNH TÂM Gia đình Chủ tịch ĐẶNG THÀNH TÂM Ca sĩ ÁNH NGỌC Khách mời và là bạn của chủ tiệc – HOÀNG XUÂN VINH- Huy chương vàng Olympic môn 10m súng hơi tại Olympic 2016…