Hướng về Miền Trung – khúc ruột yêu thương!

Hướng về Miền Trung – khúc ruột yêu thương! CLB BÓNG ĐÁ DOANH NHÂN QUẢNG NGÃI TẠI TP. HCM CLB BÓNG ĐÁ RUNAM STAR Cơn bão Covid19 tràn qua để lại bao nhiêu đau thương mất mát chưa kịp nguôi ngoai… Hôm nay mưa lũ lại kéo về cuốn trôi bao nhiêu nhà cửa, hoa…