Sự trở lại của các chàng trai phố biển Sa Huỳnh FC

“Hỏi mình biển đẹp vô ngần – Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh”. Đó là những ca từ mà nhà thơ Xuân Diệu đã viết về SA HUỲNH. Sa Huỳnh là một địa danh thuộc địa phận xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh của thị xã Đức Phổ, cực nam tỉnh Quảng…