Sáng 29.10.2022 tại tòa nhà F-Town 3 của FPT Software đã chính thức diễn ra LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM (24.10.2002-24.10.2022)

Là một khu kinh tế – kỹ thuật được xây dựng và phát triển trên cơ sở công nghệ cao, SHTP có tính chất đặc biệt nhằm tập trung thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời huy động các nguồn lực trong nước về khoa học và công nghệ cao, hình thành một lực lượng sản xuất hiện đại, kết hợp có hiệu quả giữa sản xuất kinh doanh với nghiên cứu, tiếp thu, chuyển giao, phát triển công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công nghiệp công nghệ cao, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Với một tầm nhìn kiên định từ những ngày đầu thành lập – đó là “hướng đến việc phát triển một đô thị khoa học công nghệ thúc đẩy mạnh mẽ nền tảng kinh tế, công nghệ tri thức của thành phố Hồ Chí minh và Khu vực Kinh tế trọng điểm Phía Nam, thực hiện một mô hình sáng tạo công nghệ, phát triển vốn tri thức và nền kinh tế sáng tạo ở Việt Nam”. Với những cố gắng và nỗ lực đáng tự hào trong suốt thời gian qua, Khu Công nghệ cao TPHCM được đánh giá là mô hình thành công nhất trong các khu công nghệ cao Quốc gia ở nước ta.
Lũy kế tổng giá trị sản xuất công nghệ cao của Khu Công nghệ cao ước đạt hơn 120,3 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt hơn 112 tỷ USD. Lũy kế đến nay, tổng thu ngân sách ước đạt 1,7 tỷ USD