Hoa Hậu Mai Phương, Á Hậu 1 Bảo Ngọc và Á Hậu 2 Phương Nhi tại sự kiện của NGỌC CHÂU ÂU

Ông HUỲNH HỮU THẠCH – Giám đốc Bảo Tín Media cùng Á Hậu 1 Phương Nhi và Hoa Hậu Mai Phương

Ông HUỲNH HỮU THẠCH – Giám đốc Bảo Tín Media cùng CEO của Ngọc Châu Âu Mrs HOÀNG THANH NGA

Ông HUỲNH HỮU THẠCH – Giám đốc Bảo Tín Media cùng CEO của Ngọc Châu Âu Mrs HOÀNG THANH NGA và MC VŨ MẠNH CƯỜNG