Diễn đàn cách tân công nghiệp 2022 – KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. HCM

Với mục tiêu hướng tới xây dựng một diễn đàn dành cho các nhà hoạt động công nghệ hoặc các công ty công nghệ, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự cách tân trong công nghiệp tại Việt Nam để nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa…