Với mục tiêu hướng tới xây dựng một diễn đàn dành cho các nhà hoạt động công nghệ hoặc các công ty công nghệ, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự cách tân trong công nghiệp tại Việt Nam để nâng cao năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí vận hành và hiệu năng sử dụng nguồn lực của doanh nghiệp, đồng thời chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (24/10/2002 – 24/10/2022), Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh (viết tắt là Ban Quản lý) ban hành Kế hoạch tổ chức Industry Innovation Forum 2022 – Diễn đàn cách tân công nghiệp