KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHÁNH TÂM

?????️?? LỄ KHAI TRƯƠNG PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHÁNH TÂM. BẢO TÍN MEDIA RẤT VINH HẠNH KHI ĐƯỢC THỰC HIỆN SỰ KIỆN NÀY. Từ trước đến nay, nhiều bệnh viện tại các thành phố lớn luôn tồn tại một bất cập dần trở thành nỗi ám ảnh. Đó là thực trạng quá tải diễn ra…