Vì sao dùng KOLs trong kế hoạch Marketing?

Các phương tiện truyền thông xã hội đã thay đổi cách thức quảng bá thương hiệu, hình ảnh và sản phẩm của thương hiệu nhanh nhất, hiệu quả và tích kiệm chi phí. Vậy KOL là ai? Tại sao nhận dạng thương hiệu cần KOL? Trong khi sử dụng phương tiện truyền thống như ấn…